Bảng giá chăm sóc da chuyên sâu

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trẻ hóa da với công nghệ Oxy Jet 700.000 vnđ
Trẻ hóa da với công nghệ New E-Light 800.000 vnđ
Trị liệu da với công nghệ Hya Luronic 800.000 vnđ
Trị liệu phục hồi da hư tổn 1.000.000 vnđ
Trị liệu với tế bào gốc EGF 1.200.000 vnđ
Trị liệu chuyên sâu da mẫn cảm 1.200.000 vnđ
Phi kim trắng da với serum C 1.000.000 vnđ
Điện di với Serum C 700.000 vnđ

    Đăng ký tư vấn nhanh