Bảng giá trị viêm nang lông

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trị viêm nang lông nguyên 2 chân 14.500.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 chân 9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên 2 tay 10.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 tay 7.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên lưng 12.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa lưng 9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng ngực 7.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng mặt 9.000.000 vnđ

Bảng giá dành cho khách hàng muốn trị viêm và thâm cho viêm để lại:

TÊN DỊCH VỤ GIÁ GỐC
Trị viêm nang lông nguyên 2 chân 22.500.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 chân 14.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên 2 tay 15.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa 2 tay 9.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nguyên lưng 20.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông nửa lưng 14.000.000 vnđ
Trị viêm nang lông vùng ngực 12.000.000 vnđ

Bảng giá trị viêm nang lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty & Spa

Bảng giá trị viêm nang lông từng vùng bằng công nghệ cao tại Beryl Beauty & Spa

    Đăng ký tư vấn nhanh