Quy định và hình thức thanh toán

I. QUY ĐỊNH THANH TOÁN

1. Thông tin về điều kiện giao dịch chung

Thammyvienhuongmi.com.vn có cơ chế để khách hàng đọc và bày tỏ sự đồng ý riêng với các điều kiện giao dịch chung trước khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng thanh toán.

Điều kiện giao dịch chung bao gồm:
Chính sách hoàn trả (Được công bố công khai trên website);
Chính sách bảo hành sản phẩm (Được công bố công khai trên website);
Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế (nếu có) (Được công bố công khai trên website);
Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch (Được công bố công khai trên website);

2. Thông tin về các phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán được áp dụng chủ yếu là thanh toán tiền mặt, quẹt thẻ và chuyển khoản.

II. HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Phương thức Trả tiền mặt

Chúng tôi áp dụng phương thức thanh toán bằng trả tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ cung cấp dịch vụ của chúng tôi: Số 6, Ngõ 110, Đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

2. Phương thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Phương thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng cũng được áp dụng đối với các dịch vụ

Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản:
Mã số tài khoản:
Ngân hàng:

Ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận từ phía ngân hàng, Thammyvienhuongmi.com.vn sẽ thông báo lại cho khách hàng.

*** Thammyvienhuongmi.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin. Quý khách phải làm việc trực tiếp với ngân hàng để giải quyết sai sót trên.