Khóa học dạy phun thêu TMV

 

 

 

 

 

KHÓA ĐÀO TẠO PHUN THÊU THẨM MỸ CƠ BẢN

Thời gian  
Học phí  
Nội dung  
Đối tượng  
Bằng cấp  

 

Chứng chỉ phun thêu thẩm mỹ do 

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ KỸ THUẬT XỬ LÝ MÔI THÂM, LOANG MÀU, XÓA SỬA LÔNG MÀY CŨ HỎNG

Thời gian  
Học phí

 

 

Nội dung  
Đối tượng  
Bằng cấp  

 

Chứng chỉ phun thêu thẩm mỹ do 

KHÓA HỌC NÂNG CAO KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC LÔNG MÀY

Thời gian  
Học phí  
Nội dung  
Đối tượng  
Bằng cấp

 

 

 

Chứng chỉ phun thêu thẩm mỹ do 

KHÓA ĐÀO TẠO PHUN THÊU THẨM MỸ CHUYÊN NGHIỆP

Thời gian  
Học phí  
Nội dung  
Đối tượng  
Bằng cấp  

 Chứng chỉ phun thêu thẩm mỹ do 

KHÓA ĐÀO TẠO PHUN THÊU CẤP TỐC

Thời gian  
Nội dung  
Đối tượng  
Bằng cấp  
Học phí  

 

Chứng chỉ phun thêu thẩm mỹ do 

 

KHÓA ĐÀO TẠO ĐIÊU KHẮC

Thời gian  
Nội dung  
Đối tượng  
Bằng cấp  
Học phí  
Chứng chỉ  

 

THI CẤP BẰNG PHUN THÊU THẨM MỸ 

Thời gian  
Lệ Phí  
Đối tượng  
Bằng cấp  

 

LỊCH ĐÀO TẠO

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

CHƯƠNG I: NGHỆ THUẬT PHUN THÊU LÔNG MÀY

 

 

 

CHƯƠNG II: NGHỆ THUẬT PHUN MÍ

 

 

 

 

CHƯƠNG IV. KỸ THUẬT XỬ LÝ MÀU CHO MÔI THÂM, LOANG, LÔNG MÀY CŨ HỎNG

 

CHƯƠNG V: KỸ THUẬT PHA MÀU

 

CHƯƠNG VII: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

 

Để lại thông tin tư vấn

    Ảnh poup

    TRẢI NGHIỆM 1 BUỔI SIẾT EO GIẢM MỠ TỰ THÂN 499K

    Đăng ký ngay hôm nay